Cyprus Facial Surgery

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 70007484

Ορθογναθική Χειρουργική

ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η κακή σύγκλειση των δοντιών μπορεί να διορθωθεί από τον ορθοδοντικό με σιδεράκια ή άλλες μεθόδους, όταν το πρόβλημα οφείλεται σε στραβά δόντια και αντιμετωπιστεί σε μικρή ηλικία του/της ασθενούς. Υπολογίζεται όμως ότι το 5% του γενικού πληθυσμού εμφανίζει προβλήματα κακής σύγκλεισης των δοντιών που οφείλονται σε ανωμαλίες στην ανάπτυξη των γνάθων και των οστών του προσώπου γενικότερα. Αυτά τα προβλήματα μπορούν να παρουσιαστούν με τη γέννηση του παιδιού οπότε χαρακτηρίζονται "Συγγενή", ή να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σκελετού και εκδηλώνονται κατά την εφηβεία οπότε χαρακτηρίζονται "αναπτυξιακά".

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

Επίσης σπανιότερα μπορούν να παρουσιαστούν σε περιπτώσεις τραυμάτων ή νεοπλασιών με ελλείματα στο πρόσωπο που δημιουργούν δυσμορφίες και χαρακτηρίζονται επίκτητα.

Η σκελετική διαταραχή των γνάθων επηρεάζει το μέγεθος και τη θέση τους στο πρόσωπο. Η κάτω και η άνω γνάθος μπορεί να είναι είτε υπερπλαστική με μεγαλύτερο μέγεθος είτε υποπλαστική με μικρότερο μέγεθος από το φυσιολογικό. Οι δυσπλασίες των γνάθων εκτός από την κακή οδοντική σύγκλειση που προκαλούν, οδηγούν τόσο σε διαταραχή των λειτουργιών του στοματογναθικού συστήματος, δηλαδή της μάσησης, της κατάποσης, της ομιλίας, της αναπνοής, όσο και σε δυσαρμονία της αισθητικής του προσώπου.

Η ορθογναθική χειρουργική αναφέρεται στις χειρουργικές επεμβάσεις για τη διόρθωση των δυσπλασιών των γνάθων και των οστών του προσώπου, με κύριο σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του στοματογναθικού συστήματος και της αισθητικής του προσώπου.

Αυτό επιτυγχάνεται με οστεοτομίες κατά τις οποίες διαχωρίζονται τα οστά των γνάθων και τοποθετούνται στη σωστή θέση με διατήρηση της αιμάτωσης τους. Η ακινητοποίηση των γνάθων στη νέα θέση γίνεται με την χρήση βιδών και μικρών πλακών τιτανίου.

Στην μέθοδο της διατατικής οστεογένεσης, η νέα θέση των οστών και μαλακών ιστών επιτυγχάνεται σταδιακά (1μμ/ μέρα) με τη βοήθεια ενδοστοματικών ή εξωστοματικών μηχανημάτων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός συνεργάζεται στενά με τον ορθοδοντικό και άλλες ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες. (Παθολόγος, Αναισθησιολόγος, ΩΡΛ, Πλαστικός Χειρουργός, Γενικός Οδοντίατρος, Περιοδοντολόγος, Ενδοδονιστής, Προσθετολόγος, κ.α)

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία της θεραπείας;

Η χειρουργική θεραπεία γίνεται συνήθως μετά την ηλικία των 16-17 χρονών όταν έχει ολοκληρωθεί η αύξηση των γνάθων. Εξαίρεση αποτελούν οι συγγενείς ανωμαλίες (σχιστίες-σύνδρομα)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ DR. NEO!

Διόρθωση της συμμετρίας των γνάθων ή ορθογναθική χειρουργική γίνονται με χειρουργικές επεμβάσεις που εκτελούνται από τους Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς, για να διορθώσουν ένα ευρύ φάσμα των μικρών και μεγάλων σκελετικών και οδοντικών παρατυπιών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι αποκλίσεις των γνάθων και των δοντιών, όπου υπάρχει η ανάγκη να βελτιωθεί η μάσηση, η ομιλία και η αναπνοή. Ενώ η εμφάνιση του ασθενούς μπορεί να ενισχυθεί δραματικά ως αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης, η ορθογναθική χειρουργική εκτελείται για να διορθώσει λειτουργικά προβλήματα.

Ακολουθούν μερικές από τις συνθήκες που υποδεικνύουν την ανάγκη για διορθωτική χειρουργική επέμβαση γνάθου:

 • δυσκολία στη μάσηση ή στο δάγκωμα των τροφίμων
 • δυσκολία στην κατάποση
 • χρόνιο πόνο και κεφαλαλγία στο σαγόνι ή την Κροταφογναθική άρθρωση (TMJ)
 • υπερβολική φθορά των δοντιών
 • χασμοδοντία (διάστημα μεταξύ των άνω και κάτω δοντιών, όταν το στόμα είναι κλειστό)
 • ανισόρροπη εμφάνιση του προσώπου από μπροστά ή το πλάι
 • τραυματισμός προσώπου ή συγγενείς ανωμαλίες
 • μικρογενεία
 • προεξέχοντα γνάθος
 • αδυναμία στα χείλη να συναντώνται χωρίς τέντωμα
 • χρόνια στοματική αναπνοή και ξηροστομία
 • υπνική άπνοια (αναπνευστικά προβλήματα στον ύπνο, συμπεριλαμβανομένου και το ροχαλητό)

Ποιος είναι κατάλληλος υποψήφιος για ορθογναθική χειρουργική;

Οι υποψήφιοι ασθενείς που μπορούν να επωφεληθούν από την ορθογναθική χειρουργική είναι αυτοί με κακή σύγκλιση της γνάθου που προκύπτει από στραβά δόντια ή και της γνάθου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η άνω και κάτω γνάθος μπορεί να αναπτύσσονται με διαφορετικό ρυθμό. Οι τραυματισμοί και οι γενετικές ανωμαλίες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ευθυγράμμιση της γνάθου. Οι ορθοδοντικοί συνήθως μπορούν να διορθώσουν προβλήματα σύγκλισης ή «απόφραξης» μόνο όταν τα δόντια δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, η διορθωτική χειρουργική μπορεί να είναι αναγκαία για διόρθωση απόκλισης των γνάθων.

Μετά το πέρας της θεραπείας οι περισσότεροι ασθενείς νιώθουν ελαφριά δυσφορία όπως το έγκαυμα από τον ήλιο και το δέρμα του προσώπου τείνει να κοκκινίζει. Για την μείωση της δυσφορίας τοποθετούνται κρύα επιθέματα στην περιοχή. Η χρήση τοπικής αναισθησίας με την εφαρμογή κρέμας 30 λεπτά πριν την θεραπεία επίσης βοηθά σημαντικά στην διεκπεραίωση και επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αξιολογώντας τις ανάγκες σας για ορθογναθική χειρουργική;

Ο Οδοντίατρός σας, ο Ορθοδοντικός και ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός θα συνεργαστούν για να καθορίσουν εάν είστε υποψήφιος για ορθογναθική χειρουργική. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί καθορίζουν ποια διορθωτική χειρουργική διαδικασία είναι κατάλληλη και εκτελούν την επέμβαση. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η θεραπεία σας, η οποία θα παριλαμβάνει πιθανώς ορθοδοντική πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση, μπορεί να χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί και Ορθοδοντικοί σας γνωρίζουν ότι αυτή είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για σας και την οικογένεια σας. Θα προσπαθήσουν να κάνουν μια ρεαλιστική εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για τη θεραπεία σας.

Η ορθογναθική χειρουργική μπορεί να επανατοποθετήσει το σύνολο ή μέρος της άνω γνάθου και κάτω γνάθου.

Τι περιλαμβάνει η ορθογναθική χειρουργική;

Πριν την επέμβαση σας, ορθοδοντικά braces μετακινούν τα δόντια σε μια νέα θέση. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί επανατοποθετούν τις γνάθους κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, για τον λόγο αυτό η σύγκλιση των δοντιών θα πρέπει να είναι άρτια.

Κθώς η προ-χειρουργική ορθοδοντική θεραπεία σας πλησιάζει στην ολοκλήρωση, πρόσθετα ή καινούρια στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ακτινογραφιών, φωτογραφιών και μοντέλων των δοντιών σας, μπορεί να ληφθούν για να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της χειρουργικής επέμβασης σας.

Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί θα αλλάξουν τη θέση των γνάθων, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οστά μπορούν να προστεθούν, αφαιρεθούν ή να αναδιαμορφωθούν. Χειρουργικές πλάκες, βίδες και λάστιχα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να κρατήσουν τις γνάθους στις νέες θέσεις. Οι τομές γίνονται μέσα στο στόμα για τη μείωση των ορατών σημαδιών.

Μετά την επέμβαση, ο χειρουργός θα σας παρέχει οδηγίες για την τροποποίηση της δίαιτας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει στερεά και υγρά, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση σε μια κανονική διατροφή. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να απέχετε από τη χρήση προϊόντων καπνού και να αποφύγετε την έντονη σωματική δραστηριότητα.

Ο πόνος μετά από ορθογναθική χειρουργική εύκολα ελέγχεται με φαρμακευτική αγωγή και οι ασθενείς είναι σε θέση να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες σε περίπου 10 – 15 ημέρες μετά την επέμβαση, ανάλογα με το πώς αισθάνονται. Ενώ η αρχική φάση της θεραπείας είναι περίπου έξι εβδομάδες, η πλήρης επούλωση των γνάθων διαρκεί από εννέα έως 12 μήνες.

Απολαύστε τα οφέλη

Η ορθογναθική χειρουργική κινεί τα δόντια και και τις γνάθους σε θέσεις που είναι πιο ισορροπημένα, λειτουργικά και υγιή. Αν και ο στόχος αυτής της χειρουργικής επέμβασης είναι να βελτιωθεί η λειτουργικότητα, οι πλείστοι ασθενείς εμφανίζουν επίσης βελτιώσεις στην εμφάνιση και την ομιλία τους. Τα αποτελέσματα της ορθογναθικής χειρουργικής έχουν θετικές επιδράσεις σε πολλές πτυχές της ζωής. Έτσι αξιοποιήστε στο έπακρο τη νέα σας εμφάνιση!

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

 • Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία, σε νοσοκομειακό περιβάλλον με νοσηλεία μόνο 1-2 ημερών.
 • Η εξέλιξη στις αναισθησιολογικές και χειρουργικές τεχνικές έχει μειώσει τόσο τη διάρκεια της επέμβασης σε 1-4 ώρες, όσο και τον χρόνο ανάρρωσης.
 • Στο κέντρο μας, οι τομές στα οστά των γνάθων γίνεται με τον επαναστατικό πιεζοηλεκτροτόμο (Piezoelectric Bone Surgery), μέθοδος που εξασφαλίζει ακριβείς, ατραυματικές οστεοτομίες, προστασία των μαλακών μορίων πχ νεύρων/αγγείων και συνοδεύεται από ταχύτατη επούλωση, χωρίς οστικό πόνο και ελάχιστη πιθανότητα μόλυνσης.
 • Η χρήση ισχυρών πλακών και βιδών τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζει σταθερή θέση των γνάθων, μας επιτρέπει την αποφυγή διαγναθικής ακινητοποίησης μετά το χειρουργείο. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής αναρρώνει με το στόμα ελεύθερο και ανοικτό σε αντίθεση με παρελθοντικούς χρόνους όταν στις ορθογναθικές επεμβάσεις τα δόντια της άνω και κάτω γνάθου έμεναν ενωμένα με σύρματα από το τέλος της επέμβασης έως και 1-2 μήνες μετά.
 • Οι τομές για την προσπέλαση των γνάθων γίνονται ενδοστοματικά στον στοματικό βλεννογόνο (ούλα) και συρράπτονται με απορροφήσιμα ράμματα που δεν χρειάζονται αφαίρεση.
 • Δεν γίνονται καθόλου τομές στο δέρμα του προσώπου.
 • Εννοείται πως δεν χρειάζεται νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετεγχειρητικά.

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

 • Μετά την κλινική εξέταση του προσώπου και της στοματικής κοιλότητας, ακολουθεί λεπτομερής μελέτη των γνάθων σε απεικονιστικό έλεγχο που περιλαμβάνει πανοραμική, πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία, τρισδιάστατη αξονική (3D CBCT), εκμαγεία των οδόντων και φωτογραφίες.
 • Σκοπός της προεγχειρητικής μελέτης είναι η επιβεβαίωση της διάγνωσης και ο σχεδιασμός της ορθοδοντικής και χειρουργικής θεραπείας.
 • Υπάρχουν σήμερα δυνατότητες ανάλυσης των προβλημάτων των γνάθων στα τρία επίπεδα του χώρου με τη χρήση λογισμικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε να εντοπισθεί ακριβώς το πρόβλημα και να καθοριστεί το σχέδιο θεραπείας. Μια από τις νέες εξελίξεις στις ορθογναθικές επεμβάσεις είναι η δυνατότητα της προεγχειρητικής αναπαράστασης της επέμβασης, αφού μπορούν να γίνουν με ακρίβεια οι οστεοτομίες και οι μετακινήσεις των γνάθων στην τρισδιάστατη αξονική τομογραφία του ασθενούς (3D virtual planning).
 • Το πρώτο στάδιο της αντιμετώπισης δυσπλασιών των γνάθων είναι η ορθοδοντική θεραπεία διάρκειας περίπου 9 με 18 μήνες ανάλογα με την περίπτωση.
 • Σκοπός της ορθοδοντικής προετοιμασίας πριν την χειρουργική επέμβαση είναι:
  • Να διευθετηθούν τα δόντια στις γνάθους, έτσι ώστε μετά τη χειρουργική επέμβαση να υπάρχει οδοντική σύγκλειση και
  • να διατηρηθεί η σταθερότητα του αποτελέσματος.
 • Αφού ολοκληρωθεί η ορθοδοντική προετοιμασία, επανεξετάζεται το χειρουργικό σχέδιο θεραπείας, ενημερώνεται λεπτομερώς ο ασθενής για την διαδικασία, απαντώνται πιθανά ερωτήματα και ορίζεται η ημερομηνία της επέμβασης.

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

 • Μετά τη χειρουργική επέμβαση συνεχίζεται η ορθοδοντική θεραπεία για ακόμη μερικούς μήνες ώστε να τελειοποιηθεί η οδοντική σύγκλειση.
 • Το οίδημα αναμένεται να είναι ελάχιστο χάρη στο θεραπευτικό πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε.
 • Αναλγητικά για 4-7 ημέρες
 • Αντιβίωση για 4-7 ημέρες
 • Αποσυμφορητικές σταγόνες ρινός για 2-3 εβδομάδες.
 • Βούρτσισμα δοντιών με μαλακή βούρτσα 3 φορές την ημέρα.
 • ΔΙΑΙΤΑ: Ό,τι τρώγεται με κουτάλι για 4-6 εβδομάδες (πουρές, σούπες, γιαούρτι, κρέμες, οποιοδήποτε φαγητό αλεσμένο).
 • Οι ασθενείς μετά την επέμβαση επανελέγχονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, συνήθως κάθε 2 εβδομάδες αρχικά και στη συνέχεια κάθε 3 μήνες.
 • Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως με την όλη εξέλιξη των επεμβάσεων στις γνάθους, η υποτροπή του αποτελέσματος είναι πολύ μικρή ως ανύπαρκτη ακόμα και μετά από πολλά χρόνια.