Cyprus Facial Surgery

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 70007484

Παραμορφώσεις Αυτιών

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΤΙΩΝ

Οι παραμορφώσεις αυτιών μπορεί να προκαλούνται από τραυματισμό ή είναι εκ γενετής. Όταν έχομε τραυματισμούς στο αυτί, πρώτα θα κάμουμε μια προσεκτική αξιολόγηση για να διαπιστωθεί εάν λείπουν οι ιστοί. Όταν όλα τα συστατικά μέρη του αυτιού παραμένουν, μπορεί το μόνο που απαιτείται για τη διόρθωση του αυτιού να είναι προσεκτική τεχνική συρραφής. Όταν τμήματα του αυτιού λείπουν, εφαρμόζουμε χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των συγγενών ανωμαλιών του αυτιού.

Οι συγγενείς ανωμαλίες στο αυτί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, από τα μικρά αυτιά και μικρές ανωμαλίες στο σχήμα μέχρι την ολοκληρωτική απουσία του εξωτερικού αυτιού. Μερικές από τις πιο κοινές ανωμαλίες στο αυτί συνοψίζονται παρακάτω:

  • Προεξέχοντα αυτιά
  • Παραμορφωμένα αυτιά
  • Στενά αυτιά
  • Κρυπτωτία
  • Μικρωτία
  • Ανωτία

Προεξέχοντα Αυτιά

Αυτή η παραμόρφωση του αυτιού είναι η πιο κοινή ανωμαλία αυτιού στα παιδιά, συμβαίνει δε όταν το αυτί προεξέχει μακρύτερα από ότι το κανονικό από το κρανίο. Η προβολή αυτιών μπορεί να περιορίζεται στο ανώτερο, μεσαίο ή χαμηλότερο τρίτο του αυτιού. Προεξέχοντα αυτιά μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερβολικού χόνδρου ή μη φυσιολογικής θέσης του χόνδρου ή απουσία φυσιολογικής αναδίπλωσης του χόνδρου στο αυτί, όταν αυτό σχηματίζεται.

Παραμορφωμένα Αυτιά

Η παραμόρφωση φαίνεται πάνω στο αυτί όταν έχει μια επιπλέον πτυχή του χόνδρου με αποτέλεσμα τη μυτερή εμφάνιση. Τα παιδιά και οι γονείς συχνά αγνοούν αυτή την παραμόρφωση μέχρι να πλησιάσει η σχολική ηλικία.

Θεραπεία:
Όταν η παραμόρφωση του αυτιού διαγνωστεί κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής του παιδιού, μπορεί να βελτιωθεί με τεχνικές διαμόρφωσης μη χειρουργικές. Για να είναι επιτυχής η διαμόρφωση, πρέπει να εφαρμόζεται τις πρώτες 2 εβδομάδες της ζωής του παιδιού. Όταν η θεραπεία διαμόρφωσης δεν αποτελεί επιλογή, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική διόρθωση.

Οι παραμορφώσεις συχνά αντιμετωπίζεται χειρουργικά, όταν το παιδί είναι 4-5 χρονών. Η διόρθωση συχνά περιλαμβάνει την αφαίρεση του χόνδρου για να εξαλειφθεί το μυτερό μέρος των αυτιών και τεχνικές συρραφής για να βοηθήσει το αυτί να κρατήσει το νέο σχήμα του. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται συνήθως ως διαδικασία της ημέρας.

Στενά Αυτιά

Το κοίλο ή δύσμορφο στενό αυτί εμφανίζεται ως αποτέλεσμα του κουκουλώματος του ανώτερου έλικα του αυτιού. Συχνά, αυτή η κατάσταση σημειώνεται κοντά στη στιγμή της γέννησης.

Θεραπεία:
Όταν εντοπίζεται κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής και όταν το αυτί έχει επηρεαστεί ελαφρά, αυτή η παραμόρφωση μπορεί να υπόκειται σε θεραπεία χωρίς χειρουργική επέμβαση με τη χρήση τεχνικών διαμόρφωσης αυτιού. Για να είναι αποτελεσματικές οι τεχνικές διαμόρφωσης του αυτιού, συνήθως πρέπει να εφαρμόζονται τις πρώτες 2 εβδομάδες της ζωής των παιδιών. Όταν η δυσμορφία είναι σοβαρή ή έχει διαγνωστεί αργότερα στην παιδική ηλικία, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση όταν το παιδί πλησιάζει 4-5 ετών. Η χειρουργική διόρθωση της ήπιας παραμόρφωσης κατά κανόνα συνεπάγεται με την ύψωση του χόνδρου και τη χρήση τεχνικών συρραφής για να στηριχτεί και παραμείνει στη νέα του θέση. Δεδομένου ότι η σοβαρότητα της παραμόρφωσης αυξάνεται, ανάλογη είναι και η πολυπλοκότητα της χειρουργικής διόρθωσης.

Κρυπτωτία

Αυτό επίσης μερικές φορές αναφέρεται ως η “κρυμμένη” παραμόρφωση του αυτιού. Σε Κρυπτωτία, ο χόνδρος του πάνω αυτιού είναι παρών, αλλά κρυμμένος κάτω από το δέρμα του τριχωτού της κεφαλής. Ενώ στην αρχή μπορεί να φαίνεται ότι το πάνω μέρος του αυτιού είναι απών, η προσεκτική εξέταση αποκαλύπτει συχνά ότι ο χόνδρος είναι παρών και ψηλαφητός κάτω από το δέρμα του τριχωτού της κεφαλής.

Θεραπεία:
Η θεραπεία αυτής της κατάστασης περιλαμβάνει την αποδέσμευση του χόνδρου κάτω από το δέρμα, εκ νέου περίγραμμα του χόνδρου και κάλυψη του χόνδρου του αυτιού είτε με τοπικούς κρημνούς δέρματος ή μοσχεύματα δέρματος.

Μικρωτία και Ανωτία

Η Μικρωτία σημαίνει κυριολεκτικά «μικρό αυτί» και μπορεί να περιλαμβάνει μερική απουσία ή σχεδόν όλο το εξωτερικό του αυτιού. Επιπλέον, τα παιδιά με Μικρωτία συνήθως δεν έχουν εξωτερικούς ακουστικούς πόρους ή το τύμπανο του αυτιού. Οι δομές του μέσου αυτιού, όμως, είναι συνήθως φυσιολογικές. Ως αποτέλεσμα, τα περισσότερα παιδιά με Μικρωτία θα έχουν κάποιο βαθμό βαρηκοΐας στο μικρωτικό αυτί. Παρά την απώλεια ακοής, η πλειοψηφία των παιδιών που έχει ένα φυσιολογικό αυτί δεν θα απαιτήσει ακουστικά βαρηκοΐας. Τα παιδιά με Μικρωτία και στα δυο αυτιά, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να αξιολογηθούν νωρίς για να δούμε αν θα επωφεληθούν από τα ακουστικά βαρηκοΐας. Η Ανωτία είναι μια σπάνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από την παντελή έλλειψη οποιωνδήποτε εξωτερικών δομών του αυτιού. Δεδομένου ότι τα παιδιά με Μικρωτία και Ανωτία μπορεί να έχουν άλλες συγγενείς ανωμαλίες που απαιτούν συνολική αξιολόγηση και θεραπεία, θα πρέπει να αξιολογηθούν από μια έμπειρη κρανιοπροσωπική ομάδα.

Θεραπεία:
Η διόρθωση της Μικρωτίας και Ανωτίας περιλαμβάνει γενικά τέσσερα χειρουργεία. Η πρώτη επέμβαση συνήθως γίνεται όταν ένα παιδί είναι 5-8 ετών. Σε αυτή την ηλικία, το αντίθετο κανονικό αυτί έχει φτάσει περίπου το 90% του μεγέθους των ενηλίκων, επιτρέποντας πιο ακριβή αντιστοίχιση του αναδιαμορφωμένου αυτιού με την κανονική πλευρά. Επιπλέον, από τη στιγμή που τα παιδιά είναι 5-8 ετών, συνήθως είναι φυσικά αρκετά μεγάλα για να καταστεί δυνατή η ασφαλής συγκομιδή του χόνδρου ώστε να κατασκευάσει το νέο αυτί. Κατά την πρώτη επέμβαση, ο χόνδρος που συλλέγεται από το κάτω θωρακικό κλωβό διαμορφώνεται στο πλαίσιο ενός αυτιού. Το πλαίσιο αυτό τοποθετείται κάτω από το δέρμα, στην περιοχή όπου ένα αυτί θα έπρεπε κανονικά να τοποθετηθεί. Μόλις αυτό θεραπευτεί, το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την περιστροφή του λοβού του αυτιού σε “κανονική” θέση σε σχέση με το νέο πλαίσιο χόνδρου. Η τρίτη χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει την απελευθέρωση του πλαισίου από το τριχωτό της κεφαλής και την τοποθέτηση ενός μοσχεύματος δέρματος πίσω από το αυτί, για να επιτρέπει στο αυτί να προβάλει κανονικά από το τριχωτό της κεφαλής. Η τέταρτη και τελευταία χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει τη δημιουργία της κόγχης (το κύπελλο του χόνδρου που οδηγεί στον ακουστικό πόρο). Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη λήψη χόνδρου και δέρματος από το κανονικό αυτί, χωρίς να αλλάζει το σχήμα του κανονικού αυτιού.