Cyprus Facial Surgery

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 70007484

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία πιο πρόσφατης ενημέρωσης: 12 Σεπτεμβρίου, 2022

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι.Ε.Π.Ε., διαβεβαιώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και όλους όσους συνεργάζονται με την εταιρεία, ότι βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679. Έχουμε πλήρως εφαρμόσει το σύστημα διασφάλισης προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνάρτηση με ένα ολικό σύστημα διασφάλισης πληροφοριών ISO27001, αλλά και μέσα από ένα σύστημα διασφάλισης της επιχειρηματικής μας συνέχεια και μη διακοπής ISO22301.

Κάθε προσωπικό δεδομένο που συλλέγουμε από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, επεξεργάζεται σύμφωνα με τον κανονισμό αλλά και με πλήρη σεβασμό έναντι των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων. Πάντα συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα και σύμφωνα ως προς νομική βάσης για την οποία τα Δεδομένα αυτά έχουν συλλεχθεί. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι:

 • Σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο έχουν αρχικά συλλεχθεί
 • Μόνο τα απαραίτητα
 • Άρθρα και ενημερωμένα

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι μέσα στις βασικές μας προτεραιότητες και γι’ αυτό πάντα επιδιώκουμε να:

 • Διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητα
 • Προστατεύονται μέσω τις λήψης κατάλληλων και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας
 • Αναθεωρούνται τακτικά για να λαμβάνουν υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
 • Όπου είναι δυνατόν κατά την επεξεργασία, αντί να χρησιμοποιηθούν πραγματικά δεδομένα, να χρησιμοποιηθεί κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση

Τα πιο πάνω θα εφαρμοστούν μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καταγράφει και να παρακολουθεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από την αρχή της συλλογής μέχρι και τον τελικό αποδέκτη. Το σύστημα ελέγχεται συχνά μέσα από τεκμηριωμένους εσωτερικούς ελέγχους, παρέχοντας ανάδραση στην διοίκηση της ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι.Ε.Π.Ε. και χώρο για βελτίωση.

Τα δικαιώματά σας:

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της Πολιτικής Απορρήτου, η εταιρεία μας λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των ατόμων στα οποία έχει λάβει Προσωπικά Δεδομένα προκειμένου να συμβάλει στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων της όπως παρακάτω:

 • Το δικαίωμα πληροφόρησης
 • το δικαίωμα πρόσβασης
 • το δικαίωμα διόρθωσης
 • το δικαίωμα αφαίρεσης
 • το δικαίωμα περιορισμού
 • το δικαίωμα μεταφοράς
 • δεδομένων
 • το δικαίωμα καταστολής, και
 • το δικαίωμα αντίστασης σε μια αυτοματοποιημένη απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσετε και να τα συμπληρώσετε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ι.Ε.Π.Ε., μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketingcyprusfacialsurgery@gmail.com

Έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε για τη διαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy/.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • όνομα
 • στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email
 • δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας,
 • προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
 • Google analytics (η χρήση αυτής της συλλογής δεδομένων γίνεται για την ανάλυση στατιστικών δεδομένων)
 • Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google (προκειμένου να βοηθήσουμε τους επισκέπτες μας, να παρακολουθούν αυτόν τον ιστότοπο)
 • άλλες πληροφορίες σχετικές με παραγγελίες πελατών, έρευνες ή / και προσφορές

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

Απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα, και ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

 • Λάβετε παραγγελίες και αποστολή εμπορευμάτων.
 • Εσωτερική τήρηση αρχείων.
 • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Ενδέχεται να στέλνουμε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που έχετε παράσχει.
 • Κατά καιρούς, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

Υποστήριξη απορρήτου:

Αναθεωρούμε τακτικά την Πολιτική απορρήτου μας για να αντικατοπτρίζουμε τις μεταβαλλόμενες επιχειρήσεις μας και την εξελισσόμενη βέλτιστη πρακτική. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε ελέγξτε για την τελευταία έκδοση αυτής της ιστοσελίδας.

Η δέσμευση μας:

Δεσμευόμαστε στην πρόληψη και στην αποτροπή της κάθε πιθανής παραβίασης των δικαιωμάτων των ατόμων και στην προστασία τους. Οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της εταιρείας μας, χαρακτηρίζονται μέσα από την Εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια που μας διακατέχει, την διατήρηση της ακεραιότητας των Δεδομένων που λαμβάνουμε, αλλά και την έγκαιρη και εύκολη διαθεσιμότητα τους στα φυσικά πρόσωπα που τους αφορούν.